O co usilujeme – naše požadavky

Cíle ML z.s.

1/ Zlepšení nynějších pracovních podmínek a jasná podpora profesního vzdělávání mladých lékařů za strany státu i zaměstnavatelů.

2/ Finanční ohodnocení naší práce odpovídající vzdělání, náročnosti a odpovědnosti práce lékaře.

  • Odmítáme nadále tolerovat současnou praxi fungování zdravotnictví, kdy je zdravotní systém ČR fakticky dotován nízkými platy všech zdravotníků.

3/  Reálné dodržování pracovní doby dle platných legislativních norem ČR.

  • Praxi 36-ti i vícehodinové nepřetržité práce lékařů, kdy reálně dochází nejen k porušování platného Zákoníku práce ČR, ale vzhledem k únavě a vyčerpání lékaře zákonitě i k faktickému ohrožení bezpečnosti pacientů, nelze nadále tolerovat.

4/  Dlouhodobě jasně daná, racionální a závazná pravidla pro získávání specializované způsobilosti, kompatibilní se zeměmi EU, jakož i jasně daná transparentní a závazná podoba financování tohoto vzdělávání, srovnatelná s podmínkami ve vyspělých zemích EU.
Profesní vzdělávání musí být motivující pro mladé lékaře i jejich školitele!

  • Odmítáme nadále tolerovat neustálé nekoncepční a nekompetentní změny systému předatestačního vzdělávání.
  • Odmítáme nadále nést neúměrné náklady na financování ze zákona dané a prakticky povinné předatestační přípravy na vlastních bedrech nebo se jako nevolníci formou vynucených tzv. „kvalifikačních dohod“ zavazovat k mnohaleté práci pro jednoho zaměstnavatele.
  • Odmítáme přehlížení a nezájem ze strany školitelů.

Pouze zlepšením podmínek práce i vzdělávání mladých lékařů a jejich jasnou profesní perspektivou v ČR je možné dlouhodobě garantovat stávající úroveň a dostupnost zdravotní péče v ČR i do budoucna.