Kdo jsme

Spolek (dříve občanské sdružení) Mladí lékaři je nezávislou profesní iniciativou mladých lékařů, kterým nejsou lhostejné současné podmínky práce a nynější podoba profesního vzdělávání mladých lékařů v ČR.

Členy spolku jsou především lékaři ve specializační přípravě, studenti posledních ročníků lékařských fakult a také atestovaní lékaři zpravidla mladší 35let.

Sdružení vzniklo v roce 2009, aby iniciovalo změny v té době prakticky rozvráceném a nefungujícím systému specializačního vzdělávání a reagovalo na stále se zhoršující celkové pracovní podmínky pro výkon lékařského povolání.

Již v prvních letech existence měl vznik sdružení velkou mediální odezvu, díky které se mohla veřejnost seznámit s reálným stavem věcí v systému vzdělávání lékařů a jejich zneužíváním. Pomocí sdružení dostali mladí lékaři možnost jasně formulovat svoje požadavky a návrhy, které pak vedení sdružení prosazovalo při řadě jednání s Ministerstvem zdravotnictví a dalšími institucemi, připomínkovalo připravované vyhlášky a zákony. Mnohé návrhy byly posléze realizovány a dnešní vzdělávací systém tak zaznamenal již řadu pozitivních změn.  Stále však existuje řada problematických oblastí, kde je situace stále neutěšená a sdružení tak má, bohužel, stále řadu důvodů ke své existenci.

To vše však členové sdružení konali a konají z přesvědčení, že jedině zlepšením pracovních podmínek mladých lékařů, ale i ostatních zdravotníků, lze i do budoucna garantovat dostupnost kvalitní zdravotní péče pro všechny občany ČR.

Stanovy sdružení zde.