Financování ML z. s.

Činnost spolku Mladí lékaři je financována z dobrovolných členských příspěvků a z darů. Finanční prostředky sdružení jsou využity zejména k zajištění webové prezentace sdružení, kopírování, tisku a distribuci propagačních materiálů a dále zajištění vzdělávacích akcí.

 

Pokud chcete přispět darem, kontaktujte nás, prosíme, předem na adrese mladi.lekari@seznam.cz – zašleme Vám číslo našeho transparentního účtu.