Mladí lékaři z.s.

Nově zvolené předsednictvo spolku Mladí lékaři

Nově zvolené předsednictvo spolku Mladí lékaři

Dne 25. 11. 2017 po skončení Dne Mladých lékařů proběhl také členský sněm spolku, kde bylo mj. zvoleno nové předsednictvo spolku. Z již známých tváří zůstává dřívější místopředseda Martin Kočí, který je novým předsedou spolku. Členský sněm také odhlasoval...

Zápis z panelové diskuze na Dni mladých lékařů 2017

Zápis z panelové diskuze na Dni mladých lékařů 2017

Na Dni mladých lékařů, který se konal dne 25.11.2017 na půdě 3.LF UK v Praze, se uskutečnila panelová diskuze. Přizváni byli různorodí hosté. V tomto příspěvku si můžete přečíst zápis z toho nejzajímavějšího, co v diskuzi padlo. Autor: Jan Biskup Hosté prof. MUDr. Jan...

Pozvánka na Den mladých lékařů 2017

Pozvánka na Den mladých lékařů 2017

Srdečně Vás zveme na Den mladých lékařů, který se uskuteční v sobotu 25. listopadu 2017 v Praze, tentokráte na půdě 3. lékařské fakulty UK na Vinohradech, Ruská 87. Program: 12:30 I. přednášky: Novela zákona o vzdělávání lékařů č. 95/2004 Sb. Zásadní změny ve...

Právní rámec přesčasové práce lékařů

Právní rámec přesčasové práce lékařů

Práce přesčas se dotýká snad každého lékaře v nemocničním zařízení. Hlavních příčin je zřejmě několik. Jednak je to dáno samotným charakterem provozu, který je nepřetržitý a jeho zajištění naráží na nedostatek kvalifikovaných lékařů i jejich neefektivní rozmístění.

Poradna: Neváhejte se zápisem do oboru!

Poradna: Neváhejte se zápisem do oboru!

Vážení absolventi všeobecného lékařství, mnoho z vás se nás ptá, jestli je lepší zapsat se do starého či nového systému vzdělávání. Podmínky vzdělávacích programů nového systému se teprve domlouvají. Pokud se zapíšete do starého systému (čili do 30.6.), můžete pak...

Vademecum: Specializační vzdělávání lékařů

Úspěšným ukončením studia na lékařské fakultě získává lékař takzvanou odbornou způsobilost k výkonu lékařského povolání. To je však pouze první stupínek na pomyslném žebříčku. Cílem většiny lékařů zpravidla získání tzv. specializované způsobilosti, kterou lékař získá úspěšným složením atestační zkoušky a lékaři umožňuje samostatný výkon povolání bez odborného dohledu.

 Facebook